CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Á ÂU
A AU TECHNOLOGY Co . , Ltd

Hỗ trợ kỹ thuật

Biến tần EasyDrive

         1. Tài liệu biến tần ED3100/ Mini-L/ Mini-S Manual: Download

         2. Tài liệu biến tần CV3100: Download

         3. Tài liệu biến tần EasydriveDownload

         4. CV3100 Instruction (Thông số kỹ thuật & Kích thước)Download

PLC

1. PLC MITSUBISHI

  Phần mềm lập trình Fx series, Ex series: Download

♦  Phần mềm lập trình MELSOFT GX developer: Download

♦  Ex1N2DA: Download

♦  Ex1S2AD: Download

♦  EX1B2PT: Download

2. PLC Nais

  PLC Nais FPWIN: Download

        3. PLC Fatek

                 ♦  Phần mềm WinProladder 3.2: Download

 

HMI

1. HiTech

♦  ADP3_V3.2 software: Download

        2. Phần mềm lập trình OP320, OP320A

♦  OP20 V6.5y: Download

CUNG CP ĐIN

♦  Ecodial 3.4 software: Download

♦  Hướng dẫn sử dụng Ecodial 3.4 software: Download